Profilprodukter för marknadsföring och samhörighet

Intern samhörighet på företag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Samhörighet är socialt komplext, men går i många fall att öka med enkla konkreta åtgärder. Underskatta inte värdet av profilprodukter.

mna med kepsKläderna du bär är inte bara ett skydd mot väder och vind, de är också ett sätt att visa din personlighet eller grupptillhörighet. Just den sista faktorn spelar roll när det handlar om profilprodukter, det vill säga kläder som används för att lyfta fram ett varumärke. Väl utformade profilprodukter kan nämligen fungera som reklam såväl som ett sätt att stärka samhörigheten internt på ett företag. Företagsloggor går förstås att sätta på mängder av olika plagg t ex skjortor, jackor och tröjor. Till kalla årstider passar det extra bra att köpa snygga mössor med eget tryck, både praktiskt och varumärkesstärkande.

Varumärket – ett sätt att stärka samhörigheten

Innan ni ger er i kast med att beställa snygga och unika profilprodukter kan det också vara värt att lägga extra möda på själva logotypen, som ju är det första steget till varumärkeskännedom. Förändringar kan behöva göras av flera skäl. En förutsättning för lyckat varumärkesbyggande är att logotypen är lätt att känna igen och associera till ert varumärke. Flera framgångsrika företag har sent i processen kommit fram till att deras varumärke inte uppfyller de grundläggande villkoren, däribland UBER som för några år sedan förändrade sin logotyp radikalt.

Varumärkesstrategen Micco Grönholm påpekar i en artikel i Svenska Dagbladet att lojalitet är den absolut viktigaste faktorn för ett företags framgångar. Det gäller i båda riktningar. En lojal kundbas är ett tecken på framgång i sig, men för att lyckas uppnå det krävs i regel lojalitet internt i företaget. För att få det behöver företag först bygga upp en gemenskap internt kring själva varumärket. Det gör ni dels genom att beställa starka profilprodukter, men också genom sociala åtgärder på arbetsplatsen, till exempel genom att:

  • Införa gemenskapsstärkande rutiner. Många svenska kommuner jobbar till exempel med ”veckans instagrammare” där skötseln av verksamhetens instagramkonto roterar mellan olika medarbetare.
  • Planera in gemensamma fika- och lunchraster.
  • Inte underskatta betydelsen av aktiviteter utanför arbetstid – förutsatt att de anställda vill. En after work kan göra mer för arbetsmoralen än ett oräkneligt antal formella möten.
  • Och, det kan inte nog understrykas, se till att profilprodukterna är snygga nog för att anställda ska vilja bära dem.